Problemy - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Problemy


Skuteczne podejmowanie decyzji zależy od tego, czy zdarzenia zachodzące w firmie i wokół niej zostaną właściwie zinterpretowane. Głównym problemem staje się selekcja informacji pochodzących z wielu różnorodnych źródeł danych. Natłok danych gromadzonych w dzisiejszych czasach stał się, paradoksalnie, barierą uniemożliwiającą sprawne podejmowanie decyzji.

Nadmiar danych, brak spójności, nieczytelne i niepełne dane – problemy te pomagają przezwyciężyć narzędzia Business Intelligence. Przekształcają one istniejące dane na dające się wykorzystać w biznesie informacje.

Rozwiązania BI, poprzez selekcję danych znajdujących się w różnych systemach przedsiębiorstwa, stwarzają szansę znalezienia obszarów, w których możliwa jest redukcja kosztów czy generowanie zysków.

Business Intelligence »  

    - Problemy »  

    - Co to jest
     Business Intelligence?
»  

    - Cele »  

    - Korzyści »  

    - Różnorodne narzędzia
     Business Intelligence
»  
Słowniczek BI/CPM »