Co to jest Business Intelligence? - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Co to jest Business Intelligence?


W chwili obecnej rozwiązania BI nie są już nowością czy luksusem. Wyrosły już także z początkowej fazy rozwoju. Stają się podstawowymi instrumentami w dostarczaniu kluczowych dla organizacji informacji służących utrzymaniu lub zwiększaniu przewagi nad konkurencją.

BI to dziś najważniejszy punkt styku informatyki i biznesu. I jak się wydaje, nieunikniony. Środowisko BI łączy strategię firmy ze strategicznymi informacjami, łączy dane z decyzjami. Systemy BI używane są w celu zdobycia przewagi konkurencyjnej.

Business Intelligence to wiedza o przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, zaangażowanie i kreatywność pracowników, organizacja pracy polegająca na wspieraniu realizacji strategii firmy w każdym działaniu, umiejętność dopasowania strategii do zmian na rynku.

Business Intelligence określane jest też jako szeroki wachlarz technologii służących do gromadzenia, analizowania i przekazywania danych mających pomagać w podejmowaniu decyzji.

Podstawą dla rozwiązań BI są hurtownie danych. Stanowią źródło dla systemów raportowych i udostępniają bezpośredni dostęp do danych.

BI obejmuje swoim zasięgiem technologie pozyskiwania, transformacji i ładowania danych (ETL), hurtownie danych, w których umieszczane są dane oraz aplikacje raportujące. Dane gromadzone w hurtowniach pochodzą z różnych źródeł, muszą przejść przez proces standaryzacji zwany ETL (wydobywanie i wczytywanie danych ze składnic systemów transakcyjnych, przekształcenie danych (na przykład dat czy walut) i na końcu ładowanie oczyszczonych danych do hurtowni).

Business Intelligence »  

    - Problemy »  

    - Co to jest
     Business Intelligence?
»  

    - Cele »  

    - Korzyści »  

    - Różnorodne narzędzia
     Business Intelligence
»  
Słowniczek BI/CPM »