Różnorodne narzędzia Business Intelligence - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Różnorodne narzędzia Business Intelligence


Narzędzia raportujące (Q&R – Query and Reporting) wykorzystywane są w najszerszym stopniu. Użytkownik może stworzyć szablony raportów okresowych, generujące automatycznie zaktualizowane raporty (na przykład codzienne stany magazynowe), lub tworzyć raporty doraźnie (Ad-Hoc), gdy zaistnieje potrzeba szybkiego sprawdzenia pewnych danych.

Oprócz wersji drukowanej użytkownicy mogą otrzymywać raporty za pomocą poczty elektronicznej (w ustalonym formacie oraz w określonym czasie), a także przeglądać aktualizowane na bieżąco raporty przez portal www. Stosowanie wbudowanych zasad bezpieczeństwa pozwala na adaptację, wypracowanej często latami, firmowej polityki bezpieczeństwa (dostęp do obiektów i danych, dostęp do portalu, opcje administracyjne), co pozwala określić między innymi którzy użytkownicy mają prawa dostępu do wszystkich wygenerowanych raportów, którzy do przeglądania wyselekcjonowanych raportów, którzy mogą tworzyć i harmonogramować raporty.

OLAP (wielowymiarowe analizy) jest technologią, która pozwala analitykom i osobom zarządzającym uzyskać szybki dostęp do szerokiego zakresu informacji oraz przedstawić je w dowolnym formacie, w sposób zrozumiały dla użytkownika. Pozwala przeprowadzić skomplikowane analizy zarówno w jednym jak i wielu wymiarach naraz (wg. klientów, produktów, magazynów). W prosty sposób umożliwia drążenie od ogółu do szczegółu, by znaleźć odpowiedzi na zadawane pytania biznesowe.

Kompleksowa analiza danych realizowana jest poprzez dostęp do widoków firmy w wielu wymiarach (na przykład sprzedaż wg produktów, obszarów geograficznych czy klientów), uzupełniana o prognozy na przyszłe okresy w oparciu o dane historyczne. Uzyskujemy więc nie tylko pełne odpowiedzi na pytania „jak było?”, ale też ”co jeśli?” i ”dlaczego?”. Dowolnie można zmieniać sposób grupowania i sortowania oraz tworzyć wizualizację danych. Można analizować dane w zależności od stopnia agregacji – sprzedaż roczna, kwartalna, miesięczna, dzienna, wyliczanie trendów wzrostu itp. Możliwości analizy danych są praktycznie nieograniczone.

Za pomocą technik i narzędzi eksploracji danych (data mining) z danych tworzymy wiedzę. Umożliwiają odkrywanie nieznanych zależności między danymi. Techniki eksploracji danych służą najczęściej do określenia optymalnego koszyka i precyzyjnej segmentacji klientów, czyli do jeszcze lepszego ich poznania.

Rozwiązania oferowane przez Accre są sprawdzone przez setki firm, które wdrożyły narzędzia Cognos Business Intelligence i z powodzeniem zyskują przewagę nad konkurencją poprzez otwarcie dalszych możliwości rozwoju. Doświadczenie konsultantów Accre gwarantuje sukces wdrożenia.

Chcesz dowiedzieć się jak możemy pomóc Twojej firmie? Skontaktuj się z nami…

Business Intelligence »  

    - Problemy »  

    - Co to jest
     Business Intelligence?
»  

    - Cele »  

    - Korzyści »  

    - Różnorodne narzędzia
     Business Intelligence
»  
Słowniczek BI/CPM »