Korzyści - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Korzyści


Zastosowanie aplikacji Business Intelligence zwiększa poziom wykorzystania informacji i poprawia wydajność pracy, umożliwiając użytkownikom samodzielną pracę z informacją. Czas potrzebny do stworzenia raportów redukuje się do minimum. To wszystko powoduje, że otrzymujemy jasny obraz tego, co dzieje się w całej firmie, a także pełną informację o klientach, ich potrzebach i oczekiwaniach, przez co można szybciej reagować na zachodzące wokół zmiany.

Produkty Business Intelligence wprowadzają ład w proces raportowania, upraszczają dostęp i zarządzanie informacjami gromadzonymi w firmie oraz przedstawiają dane w przyjaznej formie wizualnej. Aplikacje wykorzystują do przedstawiania wyników przeglądarki internetowe, przez co obsługa ich nie nastręcza żadnych problemów, a także nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z doszkalaniem personelu. Kolejną korzyścią jest brak konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania.

Aplikacje Business Intelligence dają lepszy wgląd w dane – pełna, szczegółowa informacja dostarczana jest w czasie rzeczywistym (tzn. informacja o zmianach, wydarzeniach, etc. dostarczana jest w momencie, gdy faktycznie mają miejsce) z różnych systemów informatycznych i różnych źródeł w przedsiębiorstwie.

Rozwiązania Business Intelligence, jak mało które rozwiązania IT charakteryzują się bardzo dobrym wskaźnikiem ROI. Najbardziej widoczne korzyści występują w obszarze zarządzania finansami. Uzyskując niewielką procentowo poprawę istotnych parametrów (przyspieszenia przepływów gotówki, lokalizacji klientów spóźniających się z płatnościami, zmniejszenia oprocentowania kredytu, dzięki lepszej przejrzystości finansów firmy dla banku) przynosi gigantyczne oszczędności.

Podstawową zaletą jest zwiększenie zakresu możliwych do stworzenia raportów oraz skrócenia faktycznego czasu oczekiwania na raporty. Informacje zostają ujednolicone na poziomie całej firmy, a dostęp do nich, z każdego miejsca w firmie, jest szybki i prosty.

Narzędzia BI są wręcz niezbędne w spółkach posiadających podmioty zależne, gdzie często przekazywanie danych i raportów pomiędzy podmiotami nastręcza problemy. Zastosowanie narzędzi BI umożliwia szybką konsolidację sprawozdań, łatwą analizę efektywności i rentowności spółek wchodzących w skład grupy.

Należy zauważyć, że narzędzia BI są niezależne od systemów transakcyjnych i ich składnic oraz platformy sprzętowej, ponieważ opierają się o hurtownię danych do której spływają informacje wielu różnych źródeł. To oznacza, że nie zaburzają i nie spowalniają pracy tych systemów, ale uzupełniają ich funkcjonalność.

Business Intelligence »  

    - Problemy »  

    - Co to jest
     Business Intelligence?
»  

    - Cele »  

    - Korzyści »  

    - Różnorodne narzędzia
     Business Intelligence
»  
Słowniczek BI/CPM »