Cele - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Cele


Zebranie rozproszonych po całej firmie informacji oraz ich przetworzenie nie jest możliwe bez odpowiedniego wsparcia. Bardzo ogólnie można stwierdzić, że Business Intelligence wspiera zarządzanie poprzez dostarczenie odpowiednich informacji, właściwym ludziom, we właściwym czasie.

Głównym zadaniem platformy Business Intelligence jest integracja danych z różnych źródeł w firmie i przedstawienie ich w postaci przyjaznych, czytelnych raportów. Zadaniem zespołu wdrożeniowego jest stworzenie optymalnej platformy informacyjnej, która służyć będzie poznaniu rezultatów zachodzących procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie.

Należy też tu od razu zaznaczyć: nie są to aplikacje, za pomocą których otrzymamy gotowe odpowiedzi, czy rozwiązania problemów biznesowych. Wspomagają proces podejmowania decyzji, lecz go nie zastępują. Pomagają wyzwolić ukryty w organizacji potencjał, przez co może ona wykorzystywać swoje szanse jak najlepiej.

Business Intelligence »  

    - Problemy »  

    - Co to jest
     Business Intelligence?
»  

    - Cele »  

    - Korzyści »  

    - Różnorodne narzędzia
     Business Intelligence
»  
Słowniczek BI/CPM »