Philips - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Philips


Philips potrzebował większej elastyczności w podejmowaniu decyzji, jako że konkurencja naciskała coraz bardziej, a zmiany rynkowe odbywały się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Ale proces planowania był zbyt wolny. „W zasadzie nasz proces budżetowania był niczym więcej niż ćwiczeniem matematycznym” – twierdzi Eelco van den Akker, kierownik działu Business Planning. „Nacisk położony był bardziej na konsolidowanie liczb a mniej na same analizy”.

Ten, bądź co bądź ograniczony obraz biznesu powodował, że plany tworzone przez analityków w różnych regionach były niespójne. „Znaczyło to nie tylko to, że traciliśmy dodatkowe możliwości sprzedaży, ale też, że nasze reakcje na długofalowe negatywne trendy na rynku były spóźnione”.

W celu przezwyciężenia tych problemów Philips opracował nowy proces planowania. Wymagał on tworzenia kaskadowych planów i prognoz dla każdego kwartału, w oparciu o wolumen i ceny produktów, które podały i do których zobowiązały się dążyć regionalne oddziały firmy. Plany produkcyjne i plany dostaw zostały nakreślone zgodnie z oczekiwanymi, zakładanymi ilościami. Prognozy i plany tworzą podstawy rachunku zysków i strat i bilansów dla każdego z regionów. Wyniki te są omawiane na spotkaniach kwartalnych zarządu z poszczególnymi jednostkami.

Nowy proces planowania wspiera Cognos Planning. Eelco van den Akker tłumaczy dlaczego: „Rozwiązanie Cognos daje możliwość dostarczenia każdemu użytkownikowi pełnej informacji i właściwego przydzielania odpowiedzialności za wykonywane zadania. Możliwość prostego dystrybuowania raportów za pomocą przeglądarki również bardzo nam się spodobała. Dodatkową korzyścią jest fakt, że Cognos skupia się na dużych przedsiębiorstwach, ma więc doświadczenie w tworzeniu oprogramowania dla takich firm jak nasza”.

„Obecnie każdy obszar zaangażowany w planowanie sprzedaży dostarcza informacje o części procesu, za jaką jest odpowiedzialny. Marketing tworzy plany sprzedaży, logistyka zajmuje się zlokalizowaniem i rozwiązaniem problemów związanych z czasowym brakiem dostępności towarów, a dział finansowy czuwa nad szczegółami finansowymi i zatwierdza raporty”.

Eelco van den Akker twierdzi, że integracja danych w całej organizacji to przełom. „Dzięki połączeniu wszystkich procesów na różnych poziomach, można w każdej chwili sprawdzić wiarygodność planów i cały czas trzymając się strategii, podjąć szybko konieczne działania. Widzimy natychmiast gdzie następuje jakiekolwiek odchylenie od planów”.

Jak inni wykorzystują rozwiązania Cognos »  


    - F-Secure »  

    - Pfizer »  

    - Vin & Spirit Group »  

    - Philips »  

    - Ricoh UK »  

    - Allianz »