Allianz - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Allianz


Spółka z grupy Allianz, zajmująca się ubezpieczeniami na rynku niemieckim musi przedstawiać do siedziby głównej Allianz kwartalne i roczne raporty. Odbywało się to w ten sposób, że kilka osób po zakończeniu kwartału zostawało oddelegowanych na dwa tygodnie tylko do tego zadania. Rozwiązaniem tego problemu okazał się Cognos PowerPlay.

„Decydującym czynnikiem wprowadzenia Systemu Informowania Kierownictwa było niesprawne działanie starego systemu raportującego” – stwierdził Andreas Tank, szef projektu wdrożeniowego ze strony Allianz. „Cognos PowerPlay działa znakomicie i jest bardzo stabilny, umożliwiając stworzenie raportów już w 10 dni po zakończeniu kwartału!”.

Każdego dnia pracownicy działu IT używając Cognos PowerPlay przetwarzają 14 milionów rekordów danych, z których tworzy się zaktualizowane co do dnia dane w kostce PowerCube, służące z kolei do wielowymiarowych analiz.

Firma jest tak zadowolona z rozwiązania, że planuje rozszerzyć zakres użytkowników korzystających z Cognos PowerPlay. Poprzez przeglądarkę i intranet, informacje będą dostępne dla wybranych użytkowników oraz partnerów firmy Allianz.

Jak inni wykorzystują rozwiązania Cognos »  


    - F-Secure »  

    - Pfizer »  

    - Vin & Spirit Group »  

    - Philips »  

    - Ricoh UK »  

    - Allianz »