F-Secure - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


F-Secure


F-Secure potrzebował elastycznego, łatwego w użyciu narzędzia, możliwego do zintegrowania z istniejącymi systemami SAP umożliwiającego szybkie, oparte na pełnej informacji raportowanie wyników dotyczących całej firmy. Co ważne, musiało to być rozwiązanie oferujące możliwość tworzenia i przeglądania raportów w co najmniej siedmiu językach krajów, w których działa F-Secure.

Przed wdrożeniem Cognos ReportNet menedżerowie używali różnych aplikacji do analizowania informacji i tworzenia raportów. W rezultacie często nie mogli dojść do porozumienia, czyj raport zawiera najbardziej dokładne i aktualne dane, możliwe do przedstawienia menedżerom wyższego szczebla.

„Cognos umożliwił nam poprawę wyników firmy” – twierdzi Taneli Virtanen, dyrektor finansowy F-Secure. „Dostaliśmy w końcu jedną, prawdziwą wersję danych naszych operacji sprzedażowych, a decydenci nie muszą się spierać o to, czy informacje, na podstawie których podejmują decyzje są prawdziwe”.

Przy pomocy Cognos ReportNet menedżerowie mogą wreszcie analizować i raportować wyniki działalności międzynarodowych kanałów sprzedaży, a także analizować dane by zidentyfikować trendy rynkowe i obszary, w których można poprawić wyniki. Dane są dostępne on-line z każdego miejsca w czasie rzeczywistym.

Jak inni wykorzystują rozwiązania Cognos »  


    - F-Secure »  

    - Pfizer »  

    - Vin & Spirit Group »  

    - Philips »  

    - Ricoh UK »  

    - Allianz »