Wdrożenie - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Wdrożenie


Na początku należy sobie jasno powiedzieć: wdrożenie hurtowni danych jest zdecydowanie długoterminowym przedsięwzięciem. Sama hurtownia powinna rosnąć w miarę wzrostu zapotrzebowania na nowe dane i analizy. Poza tym nawet po najbardziej udanym wdrożeniu hurtowni danych należy pamiętać o szkoleniach dla użytkowników. Umożliwi to najbardziej efektywne wykorzystanie wdrożonych rozwiązań, a przez to możliwie szybki zwrot z inwestycji w budowę hurtowni.

Projekt zaczyna się od analizy wymagań biznesowych. Kolejnym krokiem jest projekt logiczny oraz fizyczny, tworzenie procedur ETL oraz badanie jakości danych. Ostatni etap stanowi pierwsze zasilenie hurtowni danymi pochodzącymi z innych źródeł danych.

Większość projektów hurtowni danych rozpoczyna się w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy (marketing, sprzedaż). Wdrożenie hurtowni w tych obszarach najszybciej przynosi wymierne korzyści ekonomiczne.

Warunkiem powodzenia projektu jest bliska współpraca użytkowników biznesowych i zespołu informatycznego z dużym wsparciem na poziomie zarządu przedsiębiorstwa. Osoby decyzyjne muszą zdawać sobie sprawę z faktu, że system wspomagający podejmowanie decyzji to część wartości firmy nie powinno się na nim oszczędzać.

Hurtownia danych »  

    - Cele »  

    - Problemy jakie pomaga
     przezwyciężyć hurtownia
     danych
»  

    - Korzyści »  

    - Wdrożenie »  

    - Dlaczego warto
     wdrażać hurtownię
     danych
»  
Słowniczek BI/CPM »