Czym jest hurtownia danych? - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Czym jest hurtownia danych?


Hurtownia danych jest fundamentem kompleksowego rozwiązania wspierającego podejmowanie operacyjnych i strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie. Integruje dane w pojedynczym repozytorium, na podstawie którego użytkownicy mogą tworzyć raporty i wykonywać analizy. Przechowuje i udostępnia dane o przebiegu archiwalnych procesów, z myślą o obsłudze procesów decyzyjnych.

Inna koncepcja mówi, że hurtownia danych jest nie produktem, lecz procesem, w którym najistotniejszą rolę grają kompetencje i doświadczenie konsultantów. W rzeczywistości hurtownie są bazami danych integrującymi dane z pozostałych systemów bazodanowych oraz pozostałych źródeł danych firmy (pliki tekstowe, arkusze Excel, etc.). Integracja polega na cyklicznym zasilaniu hurtowni danymi z tych źródeł danych.

Niewątpliwą zaletą hurtowni danych jest oddzielenie danych przechowywanych w hurtowni od danych przechowywanych w bazach operacyjnych. Informacje zbiorcze zgromadzone w hurtowni danych nie są, w prosty sposób, możliwe do uzyskania bezpośrednio z baz operacyjnych.

Hurtownia danych powinna dopasowywać się do zmiany wewnątrz firmy i w jej otoczeniu, a jej struktura odzwierciedlać zmieniający się model biznesowy przedsiębiorstwa.

Hurtownia danych »  

    - Cele »  

    - Problemy jakie pomaga
     przezwyciężyć hurtownia
     danych
»  

    - Korzyści »  

    - Wdrożenie »  

    - Dlaczego warto
     wdrażać hurtownię
     danych
»  
Słowniczek BI/CPM »