Dlaczego warto wdrażać hurtownię danych - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Dlaczego warto wdrażać hurtownię danych


Sprawnie funkcjonująca firma potrzebuje raportów i analiz, które prezentowałyby całościowy obraz firmy. Tylko na podstawie pełnych informacji można odpowiednio planować działalność firmy i podejmować decyzje na przyszłość.

Osoby przygotowujące analizy i raporty oraz osoby podejmujące na ich podstawie decyzje stają przed pytaniem: Czy na podstawie danych, które posiadają, będzie można podjąć optymalną decyzję?

Menedżerowie podejmujący decyzje w korporacjach potrzebują dostępu do wszystkich danych organizacji, bez względu na to, gdzie się znajdują. Muszą mieć możliwość wszechstronnej analizy danych nie tylko aktualnych, ale również archiwalnych. Gwarantuje to poprawnie wdrożona hurtownia danych.

Hurtownia danych »  

    - Cele »  

    - Problemy jakie pomaga
     przezwyciężyć hurtownia
     danych
»  

    - Korzyści »  

    - Wdrożenie »  

    - Dlaczego warto
     wdrażać hurtownię
     danych
»  
Słowniczek BI/CPM »