Korzyści - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Korzyści


Największą korzyścią z zastosowania hurtowni danych jest możliwość niezwykle wnikliwej analizy całego przedsiębiorstwa. Nie tylko pozwala to na określenie, na przykład, rentowności produktów, ale przede wszystkim rentowności w podziale na poszczególne obszary sprzedaży, kontrahentów czy przedstawicieli. Dzięki takiej analizie możliwe staje się lepsze wyznaczanie cen wszelkich produktów przedsiębiorstwa, marży na sprzedanym towarze, ale również kosztów jego sprzedaży. Hurtownia danych zapewnia kadrze kierowniczej możliwość pełnego spojrzenia na całość działalności przedsiębiorstwa.

Możemy uzyskać informacje kluczowe dla powodzenia działań firmy, dla przykładu, wiedząc, którzy z naszych klientów kupują coraz mniej, możemy interweniować w odpowiednim momencie, zaoferować lepsze usługi i produkty nie dopuszczając tym samym do ich utraty. Zaawansowane analizy klientów dają oszczędności i zyski. Można zróżnicować sposób traktowania różnych klientów – zaoferować dodatkowe promocje najlepszym klientom, czy też ograniczyć kontakty z klientami najmniej zyskownymi zmniejszając koszty obsługi.

Dzięki Systemom Wspomagającym Podejmowanie Decyzji (Decision Support Systems) oraz rozwiązaniom klasy Business Intelligence stworzonym na bazie hurtowni danych, firmy otrzymują bardziej wyrazisty obraz operacji czy wyników finansowych, a co ważniejsze mogą aktywnie reagować na pojawiające się okoliczności kryzysowe lub nowe możliwości rozwoju.

W tradycyjnych organizacjach 80 procent czasu poświęca się na tworzenie raportów, dzięki hurtowni danych można natomiast poświęcać 80 procent czasu związanego z raportowaniem na analizę danych.

Właściwa architektura hurtowni danych daje możliwość przeprowadzania przekrojowych analiz, badanie trendów. Wyobraźmy sobie, że chcemy uzyskać odpowiedź na pytanie o listę produktów w określonej cenie, sprzedawanych głównie w pierwszym tygodniu miesiąca, dla których sprzedaż spadła o 30 procent w zadanym okresie czasu i które pochodzą od konkretnego dostawcy, wraz z informacją o wielkości sprzedaży w konkretnym sklepie. Wyniki takiego raportu, bazującego na informacjach zgromadzonych w hurtowni danych otrzymujemy natychmiast.

Hurtownia danych »  

    - Cele »  

    - Problemy jakie pomaga
     przezwyciężyć hurtownia
     danych
»  

    - Korzyści »  

    - Wdrożenie »  

    - Dlaczego warto
     wdrażać hurtownię
     danych
»  
Słowniczek BI/CPM »