Korzyści, jakie daje kompletne rozwiązanie CPM - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Korzyści, jakie daje kompletne rozwiązanie CPM


Konkurencyjne firmy szukają sposobu na zwiększenie elastyczności, tak aby móc szybciej i efektywniej odpowiadać na zmiany w ich otoczeniu. Dobrze wdrożone rozwiązanie Corporate Performance Management oznacza:

  • Rozszerzenie planowania i budżetowania z obszarów finansowych na działy operacyjne, generujące rzeczywiste przychody firmy

  • Tworzenie skonsolidowanych budżetów rocznych umożliwiających szybką odpowiedź na zgłaszane potrzeby i efektywne rozdzielanie zasobów firmy

  • Mierzenie efektywności za pomocą kart wyników, KPI i innych rozwiązań łączących każdego pracownika ze strategią firmy

  • Poznanie czynników i zjawisk gospodarczych wpływających na efektywność firmy dzięki rozwiązaniom Business Intelligence, które ułatwiają dostęp do danych i umożliwiają wielowymiarową analizę informacji w firmieCPM »  

    - Problemy - kiedy warto
     wdrożyć CPM
»  

    - Korzyści, jakie daje
     kompletne rozwiązanie
     CPM
»  

    - Cykl CPM »  

    - Gdzie zacząć wdrożenie »  
Słowniczek BI/CPM »  

Corporate Performance Management na stronach Cognos »