Cykl CPM - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Cykl CPM


W skład kompletnego, konkurencyjnego rozwiązania Corporate Performance Management wchodzi:

  • Planowanie i Budżetowanie – umożliwiające tworzenie planów i konsolidację budżetów na poziomie całej firmy

  • Monitorowanie – śledzenie kluczowych wskaźników efektywności firmy za pomocą zaawansowanych rozwiązań do Scorecardingu

  • Raportowanie – szczegółowe analizy informacji o wykonaniu planu i efektywności realizowanej strategii


Corporate Performance Management jest zamkniętym, powtarzającym się cyklem. Użytkownicy tworzą plany i budżety odzwierciedlające założone cele, monitorują wskaźniki opisujące realizację strategii, w oparciu o raporty i analizy podejmują decyzje i efektywnie odpowiadając na zmiany w otoczeniu korygują przyjętą ścieżkę wzrostu firmy.

CPM »  

    - Problemy - kiedy warto
     wdrożyć CPM
»  

    - Korzyści, jakie daje
     kompletne rozwiązanie
     CPM
»  

    - Cykl CPM »  

    - Gdzie zacząć wdrożenie »  
Słowniczek BI/CPM »  

Corporate Performance Management na stronach Cognos »