Corporate Performance Management - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Corporate Performance Management


Nie ma nic gorszego niż robienie złej rzeczy dobrze.

Standardowe podejście do rozwoju i wzrostu firmy przez zwiększanie produktywności, wydajności, czy podwyższanie jakości oferowanych produktów nie jest już wystarczające do osiągania, utrzymywania i wzmacniania przewagi konkurencyjnej – wszyscy którzy używają podobnej strategii, osiągają podobne wyniki.

Właśnie dlatego konkurencyjne firmy coraz częściej szukają nowych, zaawansowanych i efektywnych rozwiązań wspomagających strategię rozwoju i wzrostu firmy – szukają rozwiązań Corporate Performance Management umożliwiających identyfikację każdego pracownika ze strategią firmy.

Rozwiązania Corporate Performance Management umożliwiają efektywne zarządzanie wynikami firmy. Tworzenie planów i budżetów opisujących strategię, monitorowanie realizacji strategii w każdym obszarze organizacji i raportowanie kluczowych informacji umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji opartych na faktach i korygowanie przyjętej ścieżki wzrostu i rozwoju.

CPM »  

    - Problemy - kiedy warto
     wdrożyć CPM
»  

    - Korzyści, jakie daje
     kompletne rozwiązanie
     CPM
»  

    - Cykl CPM »  

    - Gdzie zacząć wdrożenie »  
Słowniczek BI/CPM »  

Corporate Performance Management na stronach Cognos »