Cognos 8 - Scorecarding - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Cognos 8 - Scorecarding


Scorecarding w Cognos 8 Business Intelligence (BI) to narzędzie do monitorowania efektywności firmy.

Cognos 8 BI Scorecarding łączy decyzje i działania taktyczne ze strategią firmy

  • Administratorzy mogą definiować wskaźniki/metryki, diagramy i karty wyników dla całej organizacji
  • Mapy strategii i diagramy wskaźników ułatwiają zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy procesami biznesowymi i wskaźnikami
  • Wskaźniki mogą być tworzone na podstawie dowolnego źródła danych, włączając systemy OLAP, dane z systemów CRM i ERP, arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych oraz wartości wpisywanych przez użytkownika

Cognos 8 BI Scorecarding pozwala skupić się na kluczowych punktach działalności przedsiębiorstwa. Użytkownicy mogą grupować wskaźniki i karty wyników według:

  • Statusów i trendów, w celu szybkiej identyfikacji problemów i zagrożeń
  • Właścicieli wskaźników i kart celem zrozumienia i przypisania odpowiedzialności za realizowane projekty
  • Mapy strategii i diagramów, aby zrozumieć jak poszczególne działania taktyczne i operacyjne wpływają na realizację strategii firmy   

 

Cognos 8
Business Intelligence
:  

    raportowanie »  

    analiza danych »  

    scorecarding »  

Słowniczek BI/CPM »