Cognos 8 - Raportowanie - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Cognos 8 - Raportowanie


Cognos 8 BI Raportowanie

Jedno rozwiązanie do łatwego tworzenia wszystkich raportów w firmie

      

- łatwe tworzenie różnego rodzaju raportów i zapytań ad-hoc

- integracja danych ze wszystkich systemów operacyjnych, systemów OLAP, relacyjnych źródeł danych, płaskich plików z danymi

- tworzenie i przeglądanie wszystkich raportów za pomocą przeglądarki

- publikacja raportów na portalu i zapisywanie raportów w formatach HTML, PDF, Excel, CSV i XML

- odciążenie działu IT i skrócenie czasu oczekiwania na raport dzięki prostym technikom tworzenia i formatowania raportów

- wielojęzykowość - tworzenie jednego raportu i automatyczna publikacja raportu w wielu językach

- sprawdzona skalowalność do tysięcy użytkowników

 


Cognos 8
Business Intelligence
»   Cognos 8 - raportowanie:  

    wszystkie raporty »  

    łatwe tworzenie raportów »  

    dowolne systemy danych »  

    niezawodna architektura »