Cognos 8 - dowolne źródła danych - ACCRE - IBM COGNOS PARTNER
Cognos 8, ReportNet, Accre


Cognos 8 - dowolne źródła danych


Cognos 8 umożliwia dostęp do informacji pochodzącej z dowolnego źródła danych.

 

Współpraca Cognos 8 z różnymi źródłami danych:

 

- raportowanie z relacyjnych źródeł danych (Oracle, MS SQL Server, IBM DB2, Teradata, Sybase, inne przez ODBC)

- systemy OLAP takie jak:Cognos OLAP, SAP BW, Microsoft SSAS, Essbase, Oracle 10G, IBM DB2 CubeViews 

- nowoczesne źródła danych takie jak: XML, Java, JDBC, LDAP, WSDL

- arkusze Excel, Lotus Notes, bazy Access, pliki tekstowe, pliki płaskie 

- systemy dedykowane, systemy typu Mainframe jak VSAM, IMS, IDMS, Cobol Copybooks

- systemy Conatent Management takie jak FileNet, Documentum i OpenSoft

- dane z systemów Windows, UNIX, Linux

- certyfikat SAP BAPI, iViews, certyfikat Powered by SAP NetWeaver

- jeden portal, model metadanych i jedno centrum zarządzania całym środowiskiem


Cognos 8
Business Intelligence
»   Cognos 8 - raportowanie:  

    wszystkie raporty »  

    łatwe tworzenie raportów »  

    dowolne systemy danych »  

    niezawodna architektura »